• Minimālais pasūtījums EUR 20tālrunis pasūtījumiem 25766166
  • Piegāde Salaspilī EUR 2, Salaspils novadā EUR 4, tuvējās vietās ārpus novada EUR 6
  • Iepakojums līdzņemšanai (t.sk. piegādei) maksā no EUR 0,25 līdz EUR 0,50 par vienību
  • Norēķini bezkontakta piegādei: SIA "Parīt būs", A/S Citadele banka, konts LV20PARX0022601130001