• Piegādes pakalpojums šobrīd pieejams piektdienās, sestdienās, svētdienās
  • Minimālais pasūtījums Salaspilī un novadā EUR 25, ārpus Salaspils novada EUR 40
  • Valsts noteiktajās svētku dienās visiem pasūtījumiem tiek piemērota 10% apkalpošanas maksa (tieši uz pašas piegādes maksu uzcenojums neattiecas)
  • Pasūtījumus, kā arī precīzu informāciju par piegādes iespējām, pieņem TIKAI pa tālruni 25766166
  • Piegāde Salaspilī EUR 2, Salaspils novadā EUR 4, tuvējās vietās ārpus novada EUR 6
  • Iepakojums līdzņemšanai (t.sk. piegādei) maksā no EUR 0,25 līdz EUR 0,50 par vienību
  • Norēķini bezkontakta piegādei: SIA "Parīt būs", A/S Citadele banka, konts LV20PARX0022601130001